Försäkra dig mot ännu en sommar med GRILLFÖRBUD

Sommaren 2018 var varm, solig och… helt värdelös. Aldrig förr har totalt grillförbud, alltså grillförbud även på egen tomt, rått på så många ställen samtidigt. Köp en Grillsurance WHOPPER Meal så garanteras du grillade burgare under sommaren 2019, även när din grill tvingas vila. För varje dag som totalt grillförbud råder där du befinner dig kan du kvittera ut en gratis WHOPPER hos Burger King. Överskottet från försäljningen av Grillsurance Whopper Meal dubbleras och går till Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer.

TECKNA DIN GRILLSURANCE

Steg 1:


Köp ett Grillsurance
WHOPPER Meal. Spara
kortet med koden du får
i menyn.

Steg 2:


Använd koden för att
teckna din försäkring på
grillsurance.se

Steg 3:


Kvittera ut en (1) WHOPPER
per dag när totalt grillförbud
råder där du befinner dig
under sommaren 2019

ÖVERSKOTTET DUBBLERAS AV BURGER KING OCH GÅR TILL42%

9.2/10

75%

Vad är en Grillsurance?

Med Burger Kings Grillsurance får du en gratis WHOPPER per dag när totalt grillförbud råder på platsen där du befinner dig under sommaren 2019.

Vad är ett Grillsurance WHOPPER Meal?

Ett Grillsurance WHOPPER Meal innehåller – utöver ett vanligt WHOPPER Meal – en kod som du kan använda för att teckna en Grillsurance med här på grillsurance.se

Hur mycket kostar ett Grillsurance Whopper Meal?

Ett Grillsurance WHOPPER Meal kostar fem kronor mer än ett vanligt WHOPPER Meal. Priser varierar lite beroende på restaurang. De fem extra kronorna går oavkortat till Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer, och beloppet dubbleras av Burger King.

Vem kan teckna en Grillsurance?

Vem som helst som köpt ett Grillsurance Whopper Meal kan teckna en Grillsurance hos oss. Alla är välkomna!

Hur tecknar jag en ”Grillsurance”?

Du tecknar din Grillsurance genom att köpa ett Grillsurance WHOPPER Meal på någon av Burger Kings restauranger i Sverige mellan 31 augusti – 11 september. Med i menyn får du en kod som du använder för att teckna din Grillsurance på den här sidan (grillsurance.se).

Kommer det kosta mig något extra att teckna en Grillsurance, utöver kostnaden för menyn?

Nej! Priset för ett Grillsurance WHOPPER Meal är den enda kostnaden för att teckna din Grillsurance.

Er Grillsurance gäller vid ”totalt grillförbud”. Vad innebär det?

Med totalt grillförbud avses grillförbud som råder även på egen tomt. Du kan alltså inte kvittera ut någon WHOPPER om grillförbud endast råder på allmän plats.

Om det inte blir totalt grillförbud under sommaren 2019, kan jag spara min Grillsurance till 2020 då?

Nej, tyvärr. Denna Grillsurance gäller enbart under sommaren 2019.

En Grillsurance gäller ”sommaren 2019” – vilka datum är det, mer specifikt?

Vår Grillsurance är giltig mellan 15 juni – 15 augusti 2019.

Om totalt grillförbud råder i en annan del av landet under sommaren 2019, men inte just där jag är… kan jag hämta ut en WHOPPER ändå?

Nej, tyvärr inte. Men du är mer än välkommen att komma in och köpa dig en WHOPPER som vanligt!

Jag är vegetarian! Kan jag få något annat än en WHOPPER till mitt Grillsurance WHOPPER Meal?

Ja, det går att ordna. Det kommer även erbjudas vegetariskt alternativ.

Jag är vegetarian! Kan jag kvittera ut något annat än en WHOPPER med min Grillsurance?

Ja, det går att ordna. Det kommer även erbjudas vegetariskt alternativ.

Var kan jag köpa ett Grillsurance WHOPPER Meal?

Grillsurance WHOPPER Meal går att köpa på alla Burger Kings restauranger i Sverige mellan 31 augusti – 11 september.

Hur länge kan jag köpa en Grillsurance WHOPPER Meal?

Grillsurance WHOPPER Meal finns på alla Burger Kings restauranger i Sverige mellan 31 augusti – 11 september.

Ni har inte Grillsurance WHOPPER Meal på menyn längre. Kan jag få tag på en någon annanstans?

Nej, tyvärr inte. Grillsurance WHOPPER Meal var ett erbjudande som fanns på alla Burger Kings restauranger i Sverige mellan 31 augusti – 11 september.

Jag kan inte ta mig till någon av era restauranger under erbjudandeperioden. Kan jag teckna en Grillsurance på annat sätt än att köpa ett Grillsurance WHOPPER Meal i den fysiska restaurangen?

Nej, tyvärr inte. Grillsurance WHOPPER Meal är ett erbjudande som enbart finns tillgängligt på Burger Kings restauranger i Sverige mellan 31 augusti – 11 september.

Jag kommer vara jättehungrig nästa sommar om det blir totalt grillförbud. Kan jag kvittera ut två WHOPPER istället för en om jag köper två Grillsurance Whopper Meals nu?

Tyvärr inte. En Grillsurance per person är det som gäller. Men du får självklart köpa dig en till WHOPPER som vanligt, om du vill!

Varför dubblerar och skänker ni överskottet från försäljningen till Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer?

Anledningen till att grillförbud råder är som bekant brandrisken i skog och mark. Utöver att erbjuda ett lagligt alternativ till att grilla själv vill vi stötta de hjältar som hjälper till i arbetet mot de bränder som tyvärr härjar under sådana omständigheter.

Vad menar ni med att ni ”dubblerar överskottet” till Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer?

Det innebär att det överskott som vi fått in från försäljningen av Grillsurance WHOPPER Meal räknas ihop efter den sista försäljningsdagen, alltså den 11:e september. Vi på Burger King lägger sedan till lika mycket extra innan vi skänker pengarna till FSFB.

Jag har en fråga som inte berörs här. Vem kontaktar jag?

Du kan kontakta vår kundtjänst via Messenger på den här länken: m.me/BurgerKingSE

Jag har en synpunkt på något kring er Grillsurance. Vem kontaktar jag?

Du kan kontakta vår kundtjänst via Messenger på den här länken: m.me/BurgerKingSE